Work in movies: choreographer
Directed by
Evgeny Shelyakin
Happy End (2020)
Written by
Konstantin Charmadov, Evgeny Shelyakin, Pavel Usachev
Produced by
Vasily Soloviev, Yulia Mishkinene, Yuri Khrapov

Starring
Mikhail Gomiashvili, Evgenia Dmitrieva, Vladimir Mishukov, Anastasia Somova, Charai Muenprayun, Rosa Khairullina, Evgeny Sangadzhiev, Alina Astrovskaya, Polina Pushkaruk, Patrida Piekeu.
Directed by
Vyacheslav Ross

Produced by
Alexander Kotelevsky, Andrey Novikov, Vyacheslav Ross

Starring
Alina Yukhnevich, Alexander Robak, Irina Pegova, Pavel Komarov, Vladimir Kanukhin, Elizaveta Goncharenko, Anar Khalilov, Alexey Bagdasarov, Sergey Stepin, Maya Giter


Serious relationship only (2021)
Written by
Vyacheslav Ross, Sonya Ross
Directed by
Oksana Karas
Good boy (2016)
Written by
Mikhail Mestetsky, Roman Kantor, Oksana Karas


Produced by
Vasily Soloviev, Yuri Khrapov, Anna Peskova

Starring
Semyon Treskunov, Konstantin Khabensky, Mikhail Efremov, Alexander Pal, Anastasia Bogatyreva, Vasily Butkevich, Ieva Andreevaite, Irina Denisova, Tatiana Dogileva, Irina Pegova


Directed by
Evgeny Shelyakin
The eternal life of Alexander Khristoforov (2018)
Written by
Evgeny Shelyakin, Pavel Usachev, Pavel Vinogradov


Produced by
Alexey Uchitel, Kira Saksaganskaya, Philip Pastukhov

Starring
Alexey Guskov, Oksana Fandera, Timofey Tribuntsev, Roman Kurtsyn, Igor Ugolnikov, Lydia Velezheva, Polina Pushkaruk, Stanislav Lyubshin, Anastasia Somova, Alexander Gokh.


Directed by
Natalia Alfutova


Please, Listen! (2014)
Written by
Natalia Alfutova, Valeria Ordinartseva
Produced by
Evgeny Rastatuev, Maria Koblyakova

Starring
Anastasia SomovaDirected by
Natalia Alfutova


At Down - Quiet Blood (2014)
Written by
Natalia Alfutova


Starring
Anastasia Somova, Artem Tkachenko


Directed by
Ilya Farfel


The Faberge Egg (2022) / in process